Posts

Pravo na isplatu dnevnice

Broj klase:410-01/16-01/443 Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2, Zagreb, 29.02.2016

​Zaprimili smo dopis kojim postavljate upit vezan za pravo na isplatu dnevnice u slučaju kada je radnik na službenom putu 13 sati, a od toga se na put u Republici Hrvatskoj odnosi 6 sati, a na put u inozemstvo 7 sati. Nastavno odgovaramo. Više na stranicama PU

Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba

Broj klase:410-01/16-01/494, Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2, Zagreb, 01.03.2016

​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi poreznog tretmana potraživanja od povezane osobe nerezidenta. Prema navodima iz upita, porezni obveznik je tijekom 2013. sklopio Ugovor o kupoprodaji državnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iz Neuma, Bosna i Hercegovina s Agencijom za privatizaciju iz Bosne i Hercegovine (dalje: Ugovor). Porezni obveznik je sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora izvršio u roku od tri godine ulaganja u stečeno društvo u iznosu od cca 21 milijuna BAM (Bosansko Hercegovačka Konvertibilna marka). Prema navodima iz upita ulaganja su izvršena manjim dijelom u novcu, a najvećim dijelom u izvedenim građevinskim radovima i robi, za što su ispostavljeni izlazni računi. Nadalje, kako povezano društvo u Bosni i Hercegovini još nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze, postavlja se pitanje poreznog tretmana iskazanog potraživanja od povezanog društva. Temeljem navedenoga, u nastavku dostavljamo odgovor Više na stranicama PU