Pravo na isplatu dnevnice

Broj klase:410-01/16-01/443 Urudžbeni broj:513-07-21-01/16-2, Zagreb, 29.02.2016

​Zaprimili smo dopis kojim postavljate upit vezan za pravo na isplatu dnevnice u slučaju kada je radnik na službenom putu 13 sati, a od toga se na put u Republici Hrvatskoj odnosi 6 sati, a na put u inozemstvo 7 sati. Nastavno odgovaramo. Više na stranicama PU