Statement

O ustupanju na korištenje osobnih podataka NATIVIDAD d.o.o. , Split

Pristupanjem ovoj kontakt formi dajem izričitu suglasnost i privolu Natividad d.o.o. za Split, OIB: 80979548447, a na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka, za:

  • korištenje svih osobnih podataka, uključujući i OIB-a, koje sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje tijekom poslovnog odnosa sa Natividad d.o.o., Split
  • prenošenje svih osobnih podataka radi obrade i/ili ustupanje na korištenje u zemlji i inozemstvu u svrhu davanja mišljenja / odgovora na upite
  • razmjenu osobnih podataka sukladno pozitivnim zakonima iz domene poslovanja

Isto tako prihvaćanjem ove Izjave potvrđujem:

  • da je Natividad d.o.o., Split voditelj zbirke osobnih podataka;
  • da sam upoznat/a s pravom kako u svako doba mogu odustati od ove suglasnosti i daljnje obrade te sam upoznat/a sa posljedicama istog;
  • da sam upoznat/a s pravom na ispravak netočnih osobnih podataka;
  • da sam upoznat/a da će osobni podaci biti obrisani povlačenjem privole ili pozitivnom zakonskim praksom;
  • da osobne podatke Natividad d.o.o., Split koristi u svrhu moje nedvojbene identifikacije i zaštite.

Upoznat sam kako prigovore i upite za područje zaštite osobnih podatka mogu uputi nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) azop@azop.hr