Ukida se obveza energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja

Od 19. ožujka 2016. ukinuta je odredba o obveznom certificiranju objekata koji se iznajmljuju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja. Za zgrade kao što su stanovi, apartmani i kuće za odmor, u kojima se pruža usluga smještaja od 19. ožujka 2016.  certificiranje nije obvezno.

Podsjećamo, vlasnici zgrada, odnosno njezinih posebnih dijelova, kao što su iznajmljivači, zakupodavci te leasing društva, obvezni su:

  • prije iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat,
  • energetski certifikat predočiti mogućem najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga,
  • najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga nakon sklapanja ugovora predati energetski certifikat (izvornik ili fotokopiju),
  • u oglasu za iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Navedeno proizlazi iz Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., broj 48/14., 150/14., 133/15. i 22/16.).

Izvor: RRIF.HR